Kies uw taal

Beste Expat,

Woont u in Den Haag of omgeving en wenst u de Nederlandse Taal te leren en inzicht te krijgen in de Nederlandse Cultuur? Language Courses The Hague biedt dan uitkomst.

Eindtoets

EINDTOETS

Deze toets, die op verzoek van de cursist en onder bepaalde voorwaarden wordt afgenomen, is gebaseerd op het lesmateriaal dat tijdens de cursus gebruikt is. De toets beslaat de vier taalvaardigheden : lezen, luisteren, spreken en schrijven.

CERTIFICAAT

Op verzoek van de cursist en op voorwaarde dat deze de gehele cursus succesvol heeft afgerond, kan Language Courses The Hague een certificaat uitreiken. In dat geval zal de cursist aan het eind van de cursus worden getest ten einde het behaalde niveau te kunnen vaststellen. Het certificaat is geen officieel diploma.

Aan het certificaat zijn kosten verbonden. Deze bedragen EURO 25 (administratiekosten).