Kies uw taal

Beste Expat,

Woont u in Den Haag of omgeving en wenst u de Nederlandse Taal te leren en inzicht te krijgen in de Nederlandse Cultuur? Language Courses The Hague biedt dan uitkomst.

Cursussen

P1020050NIVEAUVERHOGENDE CURSUSSEN NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL [A0 – C1]

Naast taalkundige aspecten als grammatica, syntaxis en vocabulaire, richten onze cursussen zich op conversatie en communicatie door middel van praktische opdrachten zoals rollenspelen. Daarnaast besteden we aandacht aan de Nederlandse cultuur, geschiedenis en tradities.

Tijdens de les wordt uitsluitend Nederlands gesproken en om de cursisten actief bij de les te betrekken, worden de groepen klein gehouden.  

SPECIALE CURSUSSEN

Language Courses The Hague organiseert verder de cursussen Staatsexamen NT2 Programma I + II

ter voorbereiding op de vier taalvaardigheden : lezen, luisteren, spreken en schrijven van het examen. Het behalen van het examen is  een voorwaarde om in Nederland te mogen werken of studeren (Stex Programma I: mbo-niveau; Stex Programma II: hbo/universiteit). Tevens vormt het een vrijstelling voor het inburgeringsexamen. 

Voor hoogopgeleide anderstaligen die kennis willen maken met de Nederlandse literatuur en haar schrijvers en hun leesvaardigheid en woordenschat willen vergroten, organiseren wij de cursus Tekst en Literatuur. Naast actuele teksten met een variatie aan thema’s (wetenschap, cultuur, geschiedenis, media, opiniestukken etc.) met daarbij passend oefenmateriaal, wordt een selectie van Nederlandse auteurs en hun werk bestudeerd.

Ons cursusaanbod is recent uitgebreid met een Schrijfvaardigheidstraining. Deze cursus is speciaal bestemd voor studenten in het HBO en universitair studenten die moeite hebben met spelling en stijl.         

LESMATERIAAL

Voor de niveauverhogende cursussen (A0 – C1) en de cursus Staatsexamen NT2 Programma I, bestaat het cursusmateriaal uit een boek, eventueel aangevuld met door Language Courses The Hague zelf ontwikkeld materiaal. Bij de cursus Staatsexamen NT2 Programma II wordt gebruik gemaakt van voorbeeldexamens. Voor de cursus Tekst en Literatuur wordt een syllabus gebruikt.

PAKKETTEN

Iedere cursus wordt aangeboden als een pakket van 1 les van 2 uur per week, gedurende een periode van 12 weken. Mits de cursist de cursus succesvol afrondt, kan hij naar het volgende niveau gaan.

CURSUSSEN OP MAAT

Naast genoemde pakketten, bieden wij cursussen Nederlands op maat aan. Deze cursussen worden afgestemd op uw persoonlijke behoeftes en leerdoelen.

Op basis van een intakegesprek zal Language Courses The Hague een cursusvoorstel doen in de vorm van een offerte.

LESTIJDEN EN STARTDATA

Language Courses The Hague biedt dag- en avondcursussen aan.

Individuele cursussen kunnen op ieder gewenst moment starten. Semi-individuele cursussen (2 deelnemers) en groepscursussen (3 tot 6 deelnemers) kunnen slechts starten wanneer voldoende deelnemers zijn gevonden met hetzelfde startniveau.

OVERZICHT CURSUSSEN EN TARIEVEN

CURSUSSEN

BEGINNIVEAU – EINDNIVEAU*

INDIVIDUEEL SEMI-INDIVIDUEEL GROEP (3-6 DEELNEMERS) LESMATERIAAL
    12 lessen van 2 uur
Euro 40 per uur
[incl. BTW]

12 lessen van 2 uur
Euro 35 per uur
[incl. BTW]

12 lessen van 2 uur
Euro 25 per uur
[incl. BTW]

 

BEGINNERS   A0 – A1 12 x Euro 80 =
Euro 960
[incl. BTW]
12 x Euro 70 =
Euro 840 p.p.
[incl. BTW]
12 x Euro 50 =
Euro 600 p.p.
[incl. BTW]
 beginners
BEGINNERS PLUS A1 – A2 12 x Euro 80 =
Euro 960
[incl. BTW]
12 x Euro 70 =
Euro 840 p.p.
[incl. BTW]
12 x Euro 50 =
Euro 600 p.p.
[incl. BTW]
 beginners
HALFGEVORDERDEN A2 – B1 12 x Euro 80 =
Euro 960
[incl. BTW]
12 x Euro 70 =
Euro 840 p.p.
[incl. BTW]
12 x Euro 50 =
Euro 600 p.p.
[incl. BTW]
 halfgevorderen
GEVORDERDEN B1 – B2 12 x Euro 80 =
Euro 960
[incl. BTW]
12 x Euro 70 =
Euro 840 p.p.
[incl. BTW]
12 x Euro 50 =
Euro 600 p.p.
[incl. BTW]
 gevorderden
VERGEVORDERDEN B2 – C1 12 x Euro 80 =
Euro 960
[incl. BTW]
12 x Euro 70 =
Euro 840 p.p.
[incl. BTW]
12 x Euro 50 =
Euro 600 p.p.
[incl. BTW]
 vergevorderden
STAATSEXAMEN NT2
PROGRAMMA I
B1 12 x Euro 80 =
Euro 960
[incl. BTW]
12 x Euro 70 =
Euro 840 p.p.
[incl. BTW]
12 x Euro 50 =
Euro 600 p.p.
[incl. BTW]
 staatsexamen nt2 I
STAATSEXAMEN NT2
PROGRAMMA II
B2 12 x Euro 80 =
Euro 960
[incl. BTW]
12 x Euro 70 =
Euro 840 p.p.
[incl. BTW]
12 x Euro 50 =
Euro 600 p.p.
[incl. BTW]
 staatsexamen nt2 II
TEKST EN LITERATUUR 1 B1 12 x Euro 80 =
Euro 960
Syllabus: Euro 25
[incl. BTW]
12 x Euro 70 =
Euro 840 p.p.
Syllabus: Euro 25
[incl. BTW]
12 x Euro 50 =
Euro 600 p.p.
Syllabus: Euro 25
[incl. BTW]
 tekst en literatuur
TEKST EN LITERATUUR 2 B2/C1 12 x Euro 80 =
Euro 960
Syllabus:Euro 25
[incl. BTW]
12 x Euro 70 =
Euro 840 p.p.
Syllabus: Euro 25
[incl. BTW]
12 x Euro 50 =
Euro 600 p.p.
Syllabus: Euro 25
[incl. BTW]
 tekst en literatuur
SCHRIJFVAARDIGHEID:
SPELLING EN STIJL
[hbo/universiteit]

 

12 x Euro 80 =
Euro 960
[incl. BTW]
12 x Euro 70 =
Euro 840 p.p.
[incl. BTW]
12 x Euro 50 =
Euro 600 p.p.
[incl. BTW] 
 schrijfvaardigheid spelling stijl
CURSUS OP MAAT

 

Offerte Offerte Offerte

 

*gebaseerd op het Common European Framework of Reference for Languages
Prijzen geldig tot 01.09.2019   

 

  • Bovenstaande bedragen zijn inclusief intakegesprek, intaketoets en eindtoets.
  • Bovenstaande bedragen zijn exclusief lesmateriaal, certificaat en reiskosten in verband met cursussen die niet op het adres van Language Courses The Hague plaatsvinden.